EVMA Munich
European Voice and Music Academy

European  Voice&Music  Academy

Janusz Niziolek prowadzi aktualnie w Polsce - pod patronatem EVMA Munich - regularnie kursy wg jego globalnej, rewolucyjnej metody autorskiej "Voice, Body and Spirit in Balance". 

Kursy są one dostępne dla kandydatów na każdym etapie zaawansowania i bez ograniczeń wieku.

Zachęcamy do udziału wszystkie osóby pracujące głosem, jak też i instrumentalistów - chętnych do pozbycia się różnego typu przeszkód i blokad, w drodze uzupełnienia posiadanych umiejętności - odnośnie zdrowego posługiwania się oddechem, w trakcie używania głosu (badź w trakcie gry na instrumencie) na bazie fizjologicznego wybalansowania pracy mięśni, w symbiozie z mową ciała wraz ze wzrostem mentalnej siły woli.   

W trakcie indywidualnych zajęć każdy aktywny uczestnik kursu szybko znajduje sposób na pełną swobodę w mowie, śpiewie (zarówno klasycznym jak i rozrywkowym) lub grze na dowolnym instrumencie -  jako rezultat zastosowania szeregu indywidualnie dobranych i nawzajem dopasowanych różnych elementów m.in.: swobody oparcia oddechowego na bazie włoskiego belcanta, elementów Metody Feldenkraisa, Techniki Alexandra, a w razie potrzeby korekty postawy , bądź wybalansowania bioenergetycznego bilansu ciałego ciała.

Poniższa SITEMAP przedstawia poglądowo struktury website oraz bezpośrednie kliknięcie w celu otwarcia wszystkich stron:

   Kurs:
   Interpretation
            
mit
     TECHNIK

   Warszawa     

    
7.04. - 8.04.2018


   Kurs:
   Interpretacja
            a

     TECHNIKA

Proponujemy
cykliczne kursy
oraz indywidualne stałe konsultacje w Polsce,

a ponadto promujemy ciągłość nauki,

dopasowaną
do indywidualnych potrzeb metodę

stale aktualizowane programy

oraz 

wysoką jakość nauczania !
 
 

 E-Mail Kontakt + Info

Hyperlink :


 
EVMA.Munich(at)t-online.de